Jak se přihlásit

...a jak se skutečně stát doktorandem programu Regionální ekonomie

Do doktorského studia přijímáme studenty dvakrát ročně, a to buď se zahájením studia od podzimního semestru nebo se zahájením studia od jarního semestru. Nejbližší lhůta pro podávání přihlášek je 1. února až 31. května 2020.

Volba disertační práce

Pokud jste rozhodnutí, že chcete studovat náš jedinečný doktorský program Regionální ekonomie, musíte si nejprve vybrat vhodné téma disertační práce. Nabízená témata disertačních prací najdete na našich stránkách. Každé téma obsahuje stručnou anotaci a rámcový cíl disertační práce. Výběr disertační práce je velmi důležitý, neboť toto téma vás bude provázet celým studiem. Vyberte si tedy téma, které vás bude skutečně zajímat.

Co je disertace?

Doporučujeme vám také včas kontaktovat svého potenciálního školitele, abyste se s ním domluvili na případné spolupráci a prodiskutovali vaše vzájemná očekávání. Předmětem vaší schůzky by měly být také další podrobnosti k tématu disertace. Seznam školitelů najdete zde. Pokud přesto váháte, můžete se také obrátit na garanta doktorského studia a probrat s ním možnosti studia.

Mohu si zvolit své vlastní téma?

Ano! Mějte ale na paměti, že pokud chcete navrhnout vlastní téma, musíte oslovit svého případného školite s dostatečným časovým předstihem, neboť navržné téma musí projít nutnou schvalovací procedurou. Pak už vám nic nebrání v přihlášení se do doktorského programu!

Odborná esej k disertační práci

Jakmile se domluvíte se svým školitelem, musíte napsat odbornou písemnou práci (o rozsahu 8–12 stran), která by měla shrnout vaše téma z pohledu odborné literatury i vaši představu o způsobu zpracování tohoto tématu. Při psaní eseje mějte na mysli, že svou esejí dokládat nejenom své odborné schopnosti, ale také motivaci a další předpoklady pro doktorské studium.

Prezenční nebo kombinované studium?

Doktorský program Regionální ekonomie můžete studovat v prezenční i kombinované formě. Každá z nich má svá pro a proti. Jako prezenční doktorand obdržíte každý měsíc stipendium na podporu vašeho studia. Další typy stipendia ale můžete získat i jako student v kombinované formě. Záleží jen na vaší pracovitosti a výsledcích. Od prezenčních doktorandů očekáváme, že budou pravidelně trávit určitý čas na katedře. Zde pro vás máme opravdu velmi dobré zázemí. Podívejte se třeba na naši laboratoř pro doktorské studium! Díky přítomnosti na katedře budete také v intenzivním kontaktu se svým školitelem, což vám usnadní psaní disertační práce. Spolupráce s členy katedry vám ale přinese spoustu dalších příležitostí, včetně možnosti podílet se na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Jako prezenční doktorand máte i větší prostor pro absolvování zahraniční stáže. Výuka v doktorském studiu je společná pro prezenční i kombinované studenty a probíhá obvykle v blocích o délce 4 až 8 hodin. Minimální požadavky na publikační činnost jsou také shodné pro obě formy studia. Pokud jste čerstvý absolvent prezenčního magisterského studia, určitě uvažujte o prezenční formě i v doktorském studiu!

Chci se přihlásit!

Správná volba! Podívejte se ještě na průběh přijímací zkoušky a dejte nám o sobě co nejdříve vědět.