Přijímací řízení

Co očekávat u přijímací zkoušky

Jakmile podáte přihlášku k doktorskému studiu, budete pozváni na přijímací zkoušku, která se skládá ze tří částí:

1) Odborná zkouška probíhá ústní formou. Ověřujeme při ní vaše znalosti z oblasti regionální ekonomie.

2) Odborná rozprava se vztahuje k odborné eseji, kterou jste předložili společně s přihláškou ke studiu. U tohoto rozhovoru nás zajímá váš zájem o téma disertační práce, vaše znalosti v oblasti, ke které se toto téma váže, a vaše motivace a předpoklady pro studium.

3) Zkouška z angličtiny

Kritéria hodnocení

Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu:

  • odborná zkouška 20 %
  • odborná rozprava 70 %
  • zkouška z angličtiny 10 %

Termín pro podávání přihlášek:

1. 2. - 31. 5. 2020