Garant programu

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.


e‑mail:

Je vedoucím Katedry regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty a prorektorem pro rozvoj Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá regionálním rozvojem a specializuje se na otázky fungování regionálních inovačních systémů, hodnocení inovačního potenciálů a možnosti jeho posilování prostřednictvím regionální inovační politiky. Zabývá se také problematikou oceňování nemovitostí.

Researcher ID I-5431-2015 ResearchGate