Oborová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Interní členové

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Externí členové

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. (Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta)
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)
prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. (VŠB–Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta)

Úkoly oborové rady

Oborová rada monitoruje a hodnotí studium a garantuje jeho trvale vysokou kvalitu. Oborová rada musí být vždy složená z interních členů (tj. zaměstnanců Masarykovy univerzity) a externích členů. Oborová rada je v doktorském studiu důležitý orgán, který má mnoho úkolů, a její činnost proto ovlivňuje studium každého doktoranda. Mezi její úkoly patří například: