Disertace

Co je disertační práce?

Disertační práce je závěrečnou prací doktorského studia a po jejím úspěšném obhájení získáte titul Ph.D. psaný za jménem. Zkratka pochází z latinského "philosophiæ doctor". Disertační práce by měla přinést nové a originální znalosti v oboru regionální ekonomie. Tato práce tak vlastně bude výsledkem vaší výzkumné práce v průběhu celého studia. Očekáváme, že práce by měla být na takové úrovni, aby obstála v mezinárodním srovnávání a především aby posunula obor regionální ekonomie o další krok dopředu.

Svou disertační prací máte dokázat, že umíte používat vědecké metody a provádět vlastní výzkum a že současně máte dobré teoretické znalosti a přehled o výzkumu jiných akademiků z oboru. Svou disertační práci také budete muset prezentovat odborné veřejnosti a obhájit. Vaším úkolem tak vlastně bude prokázat, že po absolvování studia jsete schopni samostatné vědecké práce a  jejího publikování.

Nezapomínejte, že některé poznatky, o kterých se učíme dnes, objevili doktorandi ve svých disertačních pracích.  I Váš výzkum se tak může zapsat do historie!

„Všechno se zdá být nemožné až do momentu, než je to hotové.“

Nelson Mandela Nelson Mandela