Participace na výuce

Vyzkoušejte si, jaké je to učit!

Být doktorandem neznamená nutně jen usilovné studium, výzkum a publikování výsledků vašeho výzkumu. Vy sami si také vyzkoušíte, jaké to je někoho učit a být v pozici vyučujícího na vysoké škole. Jako doktorand programu Regionální ekonomie se bude podílet na výuce předmětů se zaměřením na regionální problematiku, což například znamená, že budete vést semináře, kde budete se studenty bakalářského a magisterského studia  na praktických příkladech procvičovat látku probíranou na přednáškách. Budete také opravovat seminární práce, asistovat při zkoušení, zpracovávat posudky na závěrečné práce a vyzkoušíte si výuku v angličtině. Je to zkrátka pestrá práce a rozhodně stojí za to si to všehno vyzkoušet a zažít.

Na výuce jakých předmětů se budete podílet?

Jako doktorandi můžete učit předměty bakalářského a magisterského studia, které jsou garantované Katedrou regionální ekonomie a správy. Seznam našich předmětů naleznete zde.

Mějte na paměti, že zapojení do výuky je dáno rozhodnutím vedoucího katedry a případně i konzultací se školitelem disertační práce.