Předměty

Jaké předměty vás během studia čekají a jak by měl vypadat váš studijní plán?

Doktorské studium má vysoce individuální charakter. Jako doktorandi se průběžně po celou dobu studia budete sami vzdělávat v oblasti své specializace, tedy tématu vaší disertační práce. Přesto však, zejména během počáteční fáze studia, budete absolvovat některé předměty, které vám dají nezbytné základy pro váš vlastní výzkum a vybaví vás pro vaše další sebevzdělávání.

Během doktorského studia je potřebné získat alespoň 240 kreditů a současně v každém semestru 20 kreditů. Studium je flexibilní a studenti se mohou sami rozhodnout, ve kterém semestru si jednotlivé předměty zapíší. Většinu povinných předmětů zakončených zkouškou si studenti zapisují v prvním ročníku a v následujících letech se intenzivněji zabývají disertací. Povinné předměty zakončené zkouškou mají prezenční výuku, tj. zejména přednášky propojené s diskusí. Výuka probíhá v blocích o čtyřech až osmi hodinách, což ji dělá dostupnější i pro studenty v kombinované formě studia. U některých předmětů si doktorandi sami volí jejich kreditovou hodnotu.

Strukturu předmětů v DSP Regionální ekonomie můžete vidět v tabulce níže.