Publikace

Vlastní vědecko-výzkumná činnost, to je to nejdůležitější, na co by se měli doktorandi zaměřit. 

Co znamená publikovat?

Doktorandi musí publikovat výsledky svého výzkumu, a to zejména formou článků ve vědeckých časopisech. Studenti doktorského programu Regionální ekonomie by měli během studia publikovat alespoň tři články tematicky odpovídající zaměření disertační práce a prezentující výsledky výzkumu realizovaného v rámci přípravy disertační práce

Buďme trošku konkrétní:

  • nejméně jeden článek v časopise, který je indexován v databázi Web of Science nebo Scopus, a to ve světovém jazyku obvyklém pro danou vědní disciplínu,
  • alespoň dvě publikace publikované ve světovém jazyku obvyklém pro danou vědní disciplínu dle doporučení nebo se souhlasem školitele.

Více informací najdete ve Směrnici Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 11/2018: Studium v doktorských studijních programech a jeho organizace.