Státní doktorská zkouška

Státní doktorskou zkoušku by měl každý doktorand složit do konce čtvrtého semestru.

Co taková zkouška obnáší?

Státní doktorská zkouška prověřuje teoretické a metodologické znalosti vztahující se k oboru Regionální ekonomie. Cílem zkoušky je prokázat vaši připravenost k samostatné výzkumné činnosti.

Spolu s přihláškou ke Státní doktorské zkoušce je nutné předložit teze disertační práce v rozsahu 25–30 stran textu. Tyto teze obsahují zejména vymezení tématu disertační práce, současný stav poznání a výzkumu v dané oblasti, teoretická východiska disertační práce, cíle výzkumu a postup řešení.