Stáž

Doktorské studium Regionální ekonomie by nemělo být jen o akademickém působení na fakultě, ale důležité je také poznat, jak to chodí jinde.

Jako doktorandi programu Regionální ekonomie budete mít možnost absolvovat stáž na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce. Ideální dobou je čas během 5.-8. semestru, tedy v momentě, kdy máte absolvované všechny předměty a složenou státní doktorskou zkoušku. Stáž můžete absolvovat na prestižní zahraniční univerzitě (mimo Slovenska) či vědecko-výzkumném pracovišti, ale také na různých institucích na nadnárodní úrovni. Možností je také zúčastnit se letní školy.

 

Proč stáž?

Chceme, aby naši absolventi mířili vysoko, proto je pro nás důležité, aby studenti vyjeli do zahraničí, zlepšili si své jazykové dovednosti a získali neocenitelné zkušenosti! Mít stáž v zahraničí je také otázkou prestiže a my pevně věříme, že díky tomu bude životopis každého doktoranda velmi obohacen.

Praxi můžete také absolvovat na nějaké české instituci, spolupracujeme například s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Jihomoravským inovačním centrem a Správou železniční a dopravní cesty. Během stáže v českých institucích poznáte, jak vypadá aplikace regionální ekonomie v praxi, budete mít možnost se aktivně podílet na chodu oddělení a získat nové vědomosti, dovednosti a kontakty. Za absolvování nepovinné stáže získáváte 10 kreditů v rámci volitelných předmětů.

Jde to i bez stáže?

Ano, je to také možné. Na základě směrnice děkana o studiu v doktorských studijních programech můžete  nahradit stáž účastí na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci.