Stipendium

Finanční podpora během studia je pro nás důležitá

Chceme, aby naši studenti byli dobře odměněni za svou práci a současně jsou pro nás dobří studenti prioritou. Proto je náš systém stipendií nastaven tak, aby působil motivačně. Jako studenti doktorského programu budete dostávat každý měsíc řádné stipendium. Již tato základní částka je vyšší než zákonem určité minimum a v podmínkách České republiky je jistě nadstandardní. Je možné ji ale dále navýšit na základě vašich dobrých studijních a výzkumných výsledků. Pokud si ale nebudete plnit své studijní povinnosti, stipendium vám může být sníženo. 

Výše vašeho stipendia závisí také na tom, jak moc se budete zapojovat do výzkumných, pedagogických a další aktivit katedry. Za svůj aktivní přístup můžete obdržet další jednorázová a tvůrčí stipendia. V první řadě budete mít možnost se zapojit do projektů specifického výzkumu, kde budete nejen oceněni za svou práci, ale zejména získáte odbornou a materiální pomoc pro zpracování vaší disertace. Existuje také stipendijní fond katedry, ze kterého vás vedoucí katedry může odměnit za vaše výsledky a aktivitu.

Ekonomicko-správní fakulta vyhlašuje stipendijní programy, ze kterých můžete získat odměny za publikace či podporu na účast na konferencích a letních školách a na zahraniční stáže. V neposlední řadě získáte také mimořádné stipendium, které je odměnou za to, že se včas a v dostatečné kvalitě věnujete své disertační práci. Výhodou stipendia je, že se nepodléhá zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud prokážete svoje kvality a budeme spokojeni s vaší prací, můžeme vám nabídnout dílčí akademický pracovní úvazek nebo úvazek na výzkumném či rozvojovém projektu. Navíc můžete sami (a ve spolupráci se školitelem) předkládat vlastní projektové žádosti do externích výzkumných programů a budou-li úspěšné, budete se mít zase o něco lépe.

Pozor! Nárok na každoměsíční řádné stipendium mají jen prezenční doktorandi studující v českém programu, nikoliv ti, kteří studují v kombinované formě.

Jen tak na okraj, když se tu zabýváme finančními aspekty studia.... Pokud budete studovat v prezenční formě studia, zdravotní pojištění za vás bude platit stát až do vašich 28 let.

Jako prezenční student máte také nárok na příspěvek na stravu ve všech menzách Masarykovy univerzity a naše univerzita nabízí mimobrněnským studentům možnost ubytování na kolejích za přijatelnou cenu. Podrobnosti najdet na stránkách Správy kolejí a menz MU.

Více informací o stipendijních programech naleznete zde:

Řádné stipendium
  Základní stipendium Limitní částky stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu  
Semestr Měsíční částka Pravidelné měsíční stipendium Jednorázové stipendium
1. 15500 15500  
2. 15500 12000 – 21500  
3. 15500 12000 – 21500  
4. 15500 12000 – 21500 5000 – 20000
5. 17500 12000 – 23500  
6. 17500 12000 – 23500  
7 17500 12000 – 23500 10000 – 20000
8 17500 12000 – 23500 20000
Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium se přiznává studentům jednorázově za složení státní doktorské zkoušky, za úspěšné vykonání malé (interní) obhajoby a za vykonání obhajoby disertační práce.

  • Mimořádné stipendium za složení státní doktorské zkoušky se pohybuje  v rozmezí od 20000 Kč do 5000 Kč.
  • Mimořádné stipendium za úspěšné vykonání malé interní obhajoby se pohybuje v rozmezí 20000 Kč až 10000 Kč.
  • Mimořádné stipendium za úspěšné vykonanou obhajobu disertační práce v částce 20000 Kč na základě splnění podmínky, že student tuto obhajobu vykonal do konce osmého semestru.

Více informací se dozvíte ve Stipendijním programu pro motivaci studentů v prezenčním doktorském studiu.

Specifický výzkum

Jedná se o projekty výzkumu prováděného především studenty doktorských nebo magisterských studijních programů (kategorie A), nebo o projekty zaměřené na organizaci studentských vědeckých konferencí (kategorie B).

Navrhovatelem, resp. řešitelem projektu může být buď student zapsaný na MU v doktorském studijním programu nebo akademický pracovník MU. Doba řešení výzkumných projektů je jeden rok. Podrobná pravidla řešení projektů na ESF stanovuje Směrnice č. 5/2018 Pravidla studentského grantového systému na ESF MU. Více informací se dozvíte zde.

Jaké projekty specifického výzkumu máme přímo u nás?

Podívejte se na následující příklady.

Význam inovací pro ekonomiku regionu Inovační politika a rozvoj regionálních inovačních systémů

Stipendia na ECON MUNI