Uplatnění

V minulosti sloužilo doktorské studium především jako cesta pro akademickou kariéru. To už dnes ale zdaleka neplatí, požadavky na kvalifikaci pracovníků neustále rostou, ekonomický rozvoj je založen na nových znalostech a na trhu práce jsou žádáni odborníci, kteří jsou schopni posouvat hranice poznání. Počet doktorandů značně roste, a to nejen v Evropě, a doktorské programy vychovávají experty, kteří své znalosti čím dál častěji uplatňují  i mimo akademickou sféru.

Co budete po studiu programu Regionální ekonomie umět?

„Regiony představují nové komunity 21. století. Vznikly tak, jako před nimi vesnice, městečka a velká města ... a nyní určují naše osudy.“

William R. Dodge
autor knih o regionalismu

Kde se po studiu Regionální ekonomie uplatníte?

Pokud absolvujete doktorský program Regionální ekonomie, otevře se vám cesta do různých organizací napříč veřejným i soukromým sektorem, a to na lokální, národní ale také evropské úrovni.

Jako absolvent doktorského programu Regionální ekonomie můžete pracovat na těchto pozicích:
  • výzkumný pracovník v institucích základního a aplikovaného výzkumu v ČR i zahraničí, a to včetně pozice řešitele projektů financovaných z mezinárodních grantových schémat,
  • akademik na univerzitě (vzdělávání studentů, výzkum regionální ekonomie, rozvoj oboru),
  • manažer, analytik či lídr expertního týmu v regionálních poradenských a konzultačních agenturách a společnostech, které se zabývají regionální problematikou jak v neziskovém tak soukromém sektoru,
  • vedoucí pracovník regionálních a národních (např. ministerstva) orgánů veřejné správy,
  • řídící pracovník v mezinárodních institucích včetně orgánů Evropské unie a zahraničních pobočkách českých institucí,
  • manažer v soukromých společnostech na pozicích, kde jsou potřebné  analytické schopnosti a široký regionálně ekonomický rozhled a
  • zakladatel a expert oborově zaměřených think-tanků či poradce a expert politických subjektů a veřejné správy v oblasti regionální problematiky.